dosad ili do sad

Piše se i jedno i drugo.

Sad i sada su prilozi koji znače u ovo vreme. Dosad i dosada su prilozi složeni od predloga do i priloga sad(a). Da li će se pisati rastavljeno ili sastavljeno zavisi od akcenta. Kod je akcenat na sad pišu se rastavljeno: Do sad smo ovako a od sad ćemo drugačije. Do je predlog i nema svoj akcenat ali ako akcenat sa priloga sad pređe na njega pišu se sastavljeno: I dosad sam živeo na svoj račun, ne želim ništa da menjam.

Isto važi za složene priloge: dokad(a) i do kada, dotad(a) i do tada, otad(a) i od tada, otkad(a) i od kada, odsad(a) i od sada, zasad(a) i za sada.