da li ili dali

Piše se i jedno i drugo.

Da li odvojeno ako su u pitanju rečce (potvrdna rečca da i upitna rečca li) a dali ako je u pitanju glagol dati u 3. licu množine : Da li su ti dali odgovor na pitanje?