akta ili akti ili aktovi

Piše se i jedno i drugo i treće.

Akta znači službeni spisi, akti znači dela, činovi, postupci, a aktovi znači umetničke slike ili kipovi koji predstavljaju golo ljudsko telo.